Programul National Apicol 2011-2013 (PNA 2011-2013)Informatii privind gradul de absorbtie al fondurilor alocate pe anul 2012 si situatia fondurilor alocate/decontate au fost publicate pe site-ul MADR:

http://www.madr.ro/pages/pna/comunicat-pna-12.10.2012.pdf

Documente privind decontarea masurilor din PNA 2011-2103 se gasesc pe site-ul APIA la: http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm

Ghidul solicitantului 2012

Lista preturi analizie fizico-chimice decontate prin PNA 2012

Modificarea si completarea H.G. nr. 245/2011 prin HG nr. 1237/2011

H.G. nr. 245 din 16 martie 2011 ACTUALIZATA!

publicata in Monitorul Oficial cu numarul 213 din data de 28 martie 2011

SCOPUL PROGRAMULUI: este sprijinirea financiara a activitatilor de profilaxie si combatere a varoozei, a efectuarii analizelor fizico-chimice ale mierii, a achizitionarii materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine in vederea obtinerii produselor apicole de cea mai inalta calitate in stupine, a achizitionarii stupilor, precum si a tiparirii si multiplicarii Ghidului de bune practici pentru apicultura.

MASURI (ACTIUNI) FINANTATE:

1. Asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori:  Tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultura si a materialelor informative, respectiv flyere, afise, brosuri.

2. Combaterea varroozei:
2.1. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate in Romania din apicultura conventionala.
2.2. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate in Romania din apicultura ecologica.

3. Sustinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul national: Achizitionarea de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine din rase omologate in Romania.

4. Rationalizarea stuparitului pastoral: Achizitionarea de stupi in vederea reformarii stupilor uzati in urma deplasarii acestora in pastoral.

5. Masuri de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii: Efectuarea analizelor fizico-chimice care sa ateste calitatea mierii.

Toate informatiile privind Programul National Apicol se gasesc pe paginile web:

- www.madr.ro, Sectiunea Program National Apicol si
- www.apia.org.ro Sectiunea Masuri de piata/Interventie/Apicultura


NOU! – A aparut “Ghidul de bune practici in apicultura”