Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

Laboratorul „CHIMIA PRODUSELOR APICOLE” este acreditat de RENAR (Certificat de acreditare nr. LI 433 /25.07.2014), în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005. Tototdată, Laboratorul este autorizat și sanitar-veterinar.

Analize efectuate:

  • analize fizico–chimice pentru produsele stupului (folosite în alimentația omului ca alimente sau suplimente nutritive), în conformitate cu prevederile normativelor europene și internaționale în domeniu;
  • analize fizico–chimice pentru produsele apiterapeutice ce au la bază miere, lăptișor de matcă, polen, propolis, ceară de albine și venin de albine) conform reglementarilor U.E. și internaționale în domeniul suplimentelor nutritive;

Serviciile prestate se bazează pe activitatea unui colectiv cu experiență instruit pentru laboratoare acreditate ISO 17025.

Serviciile prestate de laborator se adresează:

  • persoanelor fizice (apicultori /producători, consumatori);
  • persoanelor juridice (companii procesatoare/producătoare, etc);

  • Analize fizico-chimice acreditate

1. Determinarea acidității libere
2. Determinarea 5–hidroximetilfurfuralului (HMF)
3. Determinarea indicelui diastazic (metoda Gothe)
4. Determinarea zahărului reducător (zahar invertit
5. Determinarea zahărului ușor hidrolizabil (zaharoza) + zahăr invertit
6. Determinarea conținutului de granule de polen
7. Determinarea cenușii
8. Determinarea conținutului de grăsimi totale
9. Determinarea indicelui de aciditate la ceara de albine (cf. STAS 3064/3-74)/(cf. Farmacopeia Europeana 6.0)
10. Determinarea indicelui de saponificare la ceara de albine (cf. STAS 3064/3-74)/(cf. Farmacopeia Europeana 6.0)
11. Determinarea indicelui de esteri la ceara de albine (cf. STAS 3064/3-74)/(cf. Farmacopeia Europeana 6.0)
12. Determinarea conținutului de apă (uscarea la etuvă)
13. Determinări refractometrice


Analize fizico-chimice neacreditate:

1. Examen organoleptic/ examen organoleptic la ceara de albine
2. Determinarea pierderii prin uscare
3. Determinarea conținutului de azot total și proteine totale
4. Determinarea pH-ului
5. Determinarea adaosurilor de falsificare
6. Indice colorimetric
7. Raport fructoză / glucoză
8. Determinarea glucozei
9. Determinarea fructozei
10. Conținutul de flavonoizi totali (spectrofotometric)
11. Determinarea conductivității electrice
12. Determinarea punctului de topire la ceara de albine
13. Conținutul de ceară și extract alcoholic uscat (termogravimetric)
14. Reacții de identificare