Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

1.    Atkinson J. (1999). Background to Bee Breeding, Northern Beebooks Holme Court, Biggleswade;
2.    Barac I. Foti I., Popa Al, Sanduleac E. , 1979, Creșterea albinelor, Editura Agrosilvică București (Capitol sistematica albinei melifere).
3.    Bienefeld Kr, Ehrhardt K.and Reinhardt F. (2007) Genetic evaluation in the honey bee considering queen and worker effects – A BLUP-Animal Model approach. Apidologie 38 (2007) 77-85;
4.    Bienefeld K. 2015, Comisia Europeană susţine cel mai mare proiect european de până acum cu 6 milioane de euro – Romania apicola nr 1/2015;
5.    Boeking O, Bienefeld K, Drescher W (2000) Heritability of the varroa specific hygienic behaviour in honey bees (Hymenoptera: Apidae) , Journal of Animal Breeding and genetics vol 117, no 6;
6.    Bouga M., Alaux C., Bienkowska M., Büchler R., Carreck N. L, Căuia E., Chlebo R., Dahle B., Dall’Olio R., De la Rúa P., Gregorc A., Ivanova E., Kence A., Kence M., Kezic N., Kiprijanovska H., Kozmus P., Kryger P., Le Conte Y., Lodesani M., Murilhas A. M., Siceanu A., Soland G., Uzunov A., Wilde W., 2011, A review of methods for discrimination of honey bee populations as applied to European beekeeping -Journal of Apicultural Research 50(1): 51-84. DOI 10.3896/IBRA.1.50.1.06;
7.    Bura M., Pătruică S., 2011, Consecinţele hibridării interrasiale la albine, Buletinul AGIR nr. 2/2011, aprilie-iunie;
8.    Căuia E., Siceanu A. – Evaluarea coloniilor de albine prin utilizarea unei baze de date cu aplicabilitate in programele de ameliorare la albina melifera, Romania apicolă, 2009, nr 10,11;
9.    Căuia E., Siceanu A., Cebotari V. –Câteva aspecte privind selecția și creșterea mătcilor pentru îmbunătățirea productivității stupinelor, Romania apicolă, nr 6, 2009, p 4-8;
10.    Draganescu C (1975) Amelioration genetique des animaux domestique lito; (1979). Ameliorarea Animalelor (Animal breeding) – Editura Ceres –Bucuresti;
11.    Drăgănescu C., 2006, Minimizarea  sau  interzicerea importului de rase, o necesitate – albina locală este cea mai bună, Romania apicola nr.  8/2006. revizuit si adaugit;
12.    Drăgănescu C., Siceanu A., Căuia E. (2008) “Conservation of the genetic resources by the regulation of the honeybee races migration – The workshop of EurBee Breeding and Conservation Group 2008, 2-3 February Ankara;
13.    Drăgănescu Condrea, Siceanu A., Căuia E. (2008). “Urgent call to save the diversity of honeybees – Common statement signed by members of Eurbee breeding group. The 4-th annual meeting of Eurbee Breeding group, Romania Apicola, no. 6/2008. p. 21-24;
14.    Frere ADAM – Les croisement e l’apiculture de demain, 1985, Syndicat National d’Apiculture, Paris.
15.    Foti N., Lungu M., Pelimon P., Barac I., Copaitici M., Mirza M. 1965, Reseraches on morphological characteristics and biological features of the population in Romania, XXth Jubiliar International Congress of Beekeeping  – Apimondia, p 171-176.Foti N, 1965
16.    Horia Grosu, Pascal Oltenacu, Programe de ameliorare genetica in zootehnie – publicare capitol carte –(Coordonatori). Cap 23 Programe de ameliorare genetica la albine. Autori: Siceanu A., Radoi C. Editura Ceres. Bucuresti 2005., ISBN 973-40-0613-4/ p 954-976;
17.    Lush L.J. (1948) Animal breedings plans  (Romanian translation 1967) Collegiate Press, Ames, Iowa;
18.    Kievits J. , Albina şi-a pierdut diversitatea genetică? La Santé de L’Abeille, ianuarie-februarie 2013, p 53-63.
19.    Mărghitaș L. Al.*, Paniti-Teleky O., Dezmirean D., Mărgăoan R., Bojan C., Coroian C, Laslo L., Moise A., 2008, Morphometric differences between honey bees (Apis mellifera carpatica) populations from Transylvanian area (Diferențe morfometrice la populațiile de albine (Apis mellifera carpatica) din regiunea Transilvania, Lucrări stiințifice Zootehnie si Biotehnologii Timișoara, vol. 41 (2) (2008), p 309-315.
20.    Mârza E., Șerbănescu S., Drăgan M., 1968, Cercetări privind comportarea în țara noastră a albinelor din rasă italiană, Apicultura, nr 9, p 2-9;
21.    Meixner M., Pinto M.A., Bouga M., Kryger P., Ivanova E., Fuchs S., 2013,  Metode standard pentru caracterizarea raselor si ecotipurilor albinei melifere – A. mellifera – Journal of Apicultural Research 52 (4): publicat de IBRA (Marea Britanie), DOI 10.3896/IBRA.1.52.4.05;
22.   Marina Meixner şi Ralph Büchler În căutarea „celei mai bune” albine  – un experiment la nivel european despre interacţiunea dintre origine şi mediu, Die Biene – ADIZ – Imkerfreund, August 2014, republicat in limba romana in Romania apicola nr 1/2015, p 6-13.GEI articol_romanian
23.    Neumann, P. and Carreck, N.L. 2010. Honey bee colony losses. Journal of Apicultural Research 49: 1-6;
24.    De la Rúa P., Jaffe R;, Dall’Olio R., Munoz I., Serrano J., 2009, Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees, Review article, Apidologie 40 (2009) 263–284 DOI: 10.1051/apido/2009027
25.    Page R. jr, Laidlaw H –Honeybee genetics and breeding- chapter 7, p 235- The Hive and the Honeybee –Dadant publication, revised edition by Joe Graham, Hamilton Illinois;
26.    Pipernea N (1979). Imbunatatirea structurii genetice a populatiilor de animale (Improving of the genetic structure of animals populations). Editura Ceres, Bucuresti;
27.    Siceanu A., Căuia E.,  2009, Evoluția albinei melifere (A.mellifera L) și necesitatea păstrării diversității raselor de albine, Romania apicola nr 9, 2009. p. 12-17;
28.    Siceanu A., Căuia E., 2015, Albina – un patrimoniu unic pentru biodiversitate, România apicolă nr 1, 2015, p. 2-3, nr 1/2015;
29.    Siceanu Adrian, Cauia Eliza, Valentina Cebotari, (2009) –Cateva aspecte privind selectia si cresterea matcilor de calitate pentru imbunatatirea productivitatii stupinelor, partea II, Romania apicola, nr 7/2009, p. 4-8;
30.    Siceanu Adrian, Căuia Eliza, Apicultura-Manualul cursantului – Capitol selecție și Ameliorare, Colectiv de autori ICDA, Editura LVS Crepuscul, Ploiesti, ISBN 978-606-593-011-7;
31.    Siceanu Adrian, Căuia Eliza, 2011, Ghid de Bune Practici in Apicultura – Capitol II – Tehnologii apicole – Stupine de producere a materialului biologic și Stupine de selecție și ameliorare, Colectiv de autori, ICDA, Editura LVS Crepuscul, Ploiesti, ISBN 978-973-8265-99-0;
32.    Ruttner F., 1988,  Biogeography and Taxonomy of Honeybees, Springer Verlag, Berlin;
33.    Ruttner  F.,  1980, Creșterea mătcilor – Baze biologice și indicații tehnice. Editura Apimondia, București;
34.    Rinderer T., 1986, Bee Genetics and Breeding, Academic press, INC, USA;
35.    Taber S., 1987, Breeding Super Bees, -The A.I.Root Co. Medina Ohio, USA;