Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

ALBINA MELIFERĂ (CA SPECIE, Apis mellifera) ESTE SISTEMATIZATĂ ÎN RASE GEOGRAFICE.

Rasele de albine cunoscute până în prezent reprezintă RASE GEOGRAFICE (Ruttner F., 1986), fapt ce presupune adaptarea unor populații de albine în decursul unor perioade foarte mari de timp (în perioadele de stabilitate geologică, ca de ex cea dintre erele glaciare) la condițiile de climă și vegetație specifice diferitelor regiuni. În lume s-au identificat până în prezent cca 24 de rase de albine melifere ce aparțin speciei Apis melifera L, din care cca 10 rase sunt doar în Europa.

Până în prezent, la albina meliferă, omul nu a reușit să creeze o rasă sau un ecotip (populație locală adaptată la un anumit areal sau la o anumită flora meliferă). Toate aceste rase de albine cunoscute în prezent, originare din Europa, Orientul Apropiat și Africa și structurate în 5 mari brațe de evoluție (C, M, A, O, Y), prezintă caracteristici foarte diverse privind principalele caractere productive sau de comportament (de ex. comportamentul de cules, dezvoltarea sezonieră, particularitățile de reproducție, roire și migrație, comportamentul de agresivitate, rezistența la condiții extreme de climă și hrană, rezistență la boli și dăunători).

Albinele melifere din America de Nord și Sud precum și cele din Orientul îndepărtat sau Australia au fost importate din cele existente în Europa (în special din populațiile de A.m. iberica, A.m. ligustica și A. m. carnica), în funcție de momentul istoric sau nivelul de cunoaștere, odată cu extinderea civilizației europene. Ca urmare, Europa în mod special, reprezintă leagănul unor rase geografice de o deosebită importanță pentru apicultura mondială.