Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

Conservarea și protecția populațiilor locale de albine reprezintă un concept susținut de întreaga comunitate științifică europeană

Acest concept presupune conservarea și ameliorarea în rasă curată, prin selecția artificială a caracteristicilor productive și de adaptabilitate la mediu pe care rasele de albine/populatiile locale le-au achiziționat de-a lungul evoluției sale.

Conceptul protecţiei și conservării populaţiilor locale de albine, mai bine adaptate la mediu, agreat și susținut la ora actuală de întreaga comunitate ştiinţifică europeană, este justificat de:

1.1.    Finanţarea unor proiecte de cercetare la nivel european dar și national și în acest sens menționăm câteva exemple mai relevante:
1.1.1. – la nivel internațional:
a)    SMARTBEES – Sustainable Management of Resilient Bee Populations (2014) – www.smartbees-fp7.eu;
b)    STEP – Status and Trends of European Pollinators (2013) are ca scop să evalueze și să documenteze declinul populațiilor de albine din Europa și a altor polenizatori, http://www.step-project.net/.
c)    SUPER-B (FA COST Action FA1307) – Sustainable Pollination in Europe: joint Research on Bees and other pollinators, are ca scop integrarea cunoștințelor și dezvoltarea de metode care să susțină serviciile de polenizare din Europa într-un mod cât mai durabil.
d)    BABE – Beekeeping and Apis Biodiversity in Europe (2000)

1.1.2. – la nivel național:
a)    MADR, program ADER 2015-2020 (MADR) – Standardizarea metodelor de biometrie în studiul raselor, de creştere a reproducătorilor și de însămânţare instrumentală, utile în evaluarea familiilor de albine, cu aplicabilitate în conservarea și ameliorarea genofondului apicol national, contract 9.1.1./2014.
b)    MCT, program CEEX modul 2- “Optimizarea si implementarea unor tehnici de biologie moleculara pentru caracterizarea genetica a populatiilor de albine melifere din Romania cu implicatii in conservarea rasei locale – A.m.carpatica”. Contract 5906/2006.
c)    MCT, program CEEX, modul 2- “Determinarea rezistentei naturale la boli a populatiilor de albine (A. m. carpatica) din Romania pe baza unor teste specifice si realizarea unei metodologii optime de ameliorare pentru acest caracter” Contract 1468/2006.
d)    Tematica de cercetare privind o serie de studii de biometrie, reproducție, conservare si ameliorare a albinei românești – A.m. carpatica sub coordonarea ASAS – 1975-1998.

1.2.    Apariţia unor asociaţii şi platforme online: 
a)    COLLOS – Asociaţia Cercetătorilor din Apicultură (Prevenirea pierderilor de familii de albine) o asociație internațională, non-profit cu sediul la Berna, Elveția, care are ca membri cercetători, specialiști în extensie, studenți, din peste 60 de țări. http://coloss.org/.
b)    RNSBB – Reţeaua de cercetare pentru ameliorarea durabilă a albinelor – grup de lucru în cadrul rețelei Collos pentru dezvoltarea si diseminarea strategiilor de creștere și ameliorare pentru conservarea populațiilor local adaptate http://www.beebreeding.net/.

1.3.    O serie de publicaţii ştiinţifice apărute (a se vedea lista bibliografică);