Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

1.    Păstrarea genofondului autohton existent (A.m. carpatica) și ameliorarea sa permanentă, în rasă curată, prin programe de ameliorare specifice, elaborate în mod științific, reprezintă obiective de interes național. 
2.    Conceptul de conservare a albinei locale din România se încadrează în obiectivul European – păstrarea diversități genetice a albinelor din Europa, leagănul celor mai apreciate rase de albine, fiind susținut de numeroase acțiuni pe plan international (lucrări științifice, proiecte, platforme de lucru). Păstrarea diversități genetice a albinelor din Europa reprezintă un deziderat major pentru apicultura mondială, ținând cont că producția de miere este în strânsă legătură cu dezvoltarea sezonieră, adaptabilitatea la condițiile locale și sănătatea acestora.  Diversitatea genetică a albinelor este afectată din ce în ce mai mult de:
–    Depopulările și mortalităților crescute, înregistrate în ultimii ani din diverse cauze (pesticide, boli, lipsa nutriției adecvate etc);
–    Comerțul internațional din ce în ce mai intens cu rase si hibrizi interrasiali (ex. Buckfast).
–    Transferul de boli si dăunători noi (Varroa destructor si Nosema ceranae) sau a unor sușe din ce in ce mai rezistente (în special în cazul virozelor).
–    Impactul activităților antropice (agricultura intensivă, poluarea mediului, distrugerea habitatelor naturale etc) dar și al schimbărilor climatice poate conduce la fluctuații privind capacitatea de adaptare a albinelor.
3.    În acest context este foarte importantă:
–    Gestionarea cât mai corectă a aceastei resurse pentru că de existența ei depind, direct sau indirect, nenumărate specii de plante și animale, albina fiind generatoare de biodiversitate prin activitatea de polenizare.
–    Conștientizarea acestor aspecte în rândul apicultorilor și factorilor de decizie, pentru a se lua o serie de măsuri pentru interzicerea introducerii pe teritoriul țării noastre de rase sau hibrizi interrasiali din afara țării, în spiritul conceptului de protecție a populațiilor locale de albine promovat de oamenii de știință din Europa.
4.    Concepte precum CONSERVAREA PRIN UTILIZARE sau CEA MAI BUNĂ ALBINĂ ESTE ALBINA LOCALĂ pot asigura succesul unei apiculturi durabile atat pe plan național cat si internațional.

Stimati apicultori,

Fondul genetic apicol național este în mâinile dvs, haideți să acordam împreună o atenție mai mare protecției acestuia, legislației naționale și programelor de ameliorare elaborate în acest scop!