Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

PROIECTE DE CERCETARE

Următoarele proiecte de cercetare-dezvoltare derulate în cadrul laboratorului de genetica si ameliorare sunt in curs de derulare:

SMARTBEES, 2014-2018, proiect cu finanțare europeană (program FP7) cu titlu: „Sustainable Management of Resilient Bee Population” / „Managementul durabil al populatiilor de albine”. Website-ul proiectului: http://www.smartbees-fp7.eu

ADER 9.1.1/2015-2018, proiect cu finanțare națională (program sectorial MADR), cu titlu: Standardizarea metodelor de biometrie în studiul raselor, de creştere a reproducătorilor și de însămânţare instrumentală, utile în evaluarea familiilor de albine, cu aplicabilitate în conservarea și ameliorarea genofondului apicol national

ADER 4.1.5/2017-2018, proiect cu finanțare națională (program sectorial MADR), cu titlu: Realizarea unui sistem de monitorizare şi cuantificare a efectelor tratamentului seminţelor cu insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin şi tiametoxam) la culturile de porumb, floarea-soarelui şi rapiţă, asupra producţiei agricole şi a populaţiilor de Apis mellifera, în condiţiile agropedoclimatice specifice ţării noastre.