Cercetare-DezvoltareStrategia generala a cercetarii stiintifice din apicultura trebuie sa aiba in vedere necesitatea constientizarii permanente privind importanta cresterii albinelor si a rolului vital al acestora din punct de vedere economic, ecologic dar si social.

Apicultura are, in acest context, un rol fundamental in:
- Cresterea calitatii si cantitatii produselor agricole obtinute de la culturi polenizate cu albine
- Mentinerea echilibrului ecosistemelor si a biodiversitatii speciilor de plante.
- Obtinerea de produse apicole de mare valoare pentru hrana si sanatatea omului prin valorificarea resurselor inepuizabile ale potentialului autohton
- Cresterea gradului de sanatate a populatiei prin consumul de produse apicole si minimizarea altor costuri sociale legate de servicii medicale
- Generarea de locuri de munca in apicultura, apiterapie, cercetare apicola


Cercetarea stiintifica in apicultura pe termen scurt si mediu are in vedere abordarea urmatoarelor obiective generale:
1. Conservarea si  ameliorarea continua a fondului genetic apicol autohton;
2. Realizarea de tehnologii performante pentru intretinerea si exploatarea familiilor de albine in scopul aplicarii unui management durabil al exploatatiilor si resurselor melifere in concordanta cu cerintele Uniunii Europene;
3. Realizarea de produse suplimente nutritive necesare in alimentatia albinelor, de stimulare si completare, pe baza de substituenti naturali;
4. Studierea si cartarea resurselor nectero-polenifere din flora spontana si evaluarea potentialului melifer al unor culturi agricole entomofile;
5. Identificarea arealelor cu resurse melifere poluate/nepoluate pentru practicarea apiculturii ecologice:
6. Perfectionarea metodelor de conditionare a produselor apicole in vederea pastrarii calitatii acestora pentru incadrarea lor in parametrii de calitate ai Uniunii Europene;
7. Perfectionarea metodelor analiza fizico-chimica a produselor apicole si extinderea acreditarii acestora;
8. Extinderea cercetarilor in vederea utilizarii produselor apicole pentru sanatatea omului prin elaborarea si realizarea de produse fortifiante, energo-vitalizante apiterapeutice si cu rol de hrana functionala;
9. Realizarea de noi medicamente si metode de prevenirea si combatere a bolilor si daunatorilor la albine atat pentru apicultura conventionala cat si pentru apicultura ecologica.
10. Aprofundarea studiilor privind apararea sanatatii albinelor si evaluarea unor posibile depopulari masive de albine la nivel national in contextul aparitiei fenomenului CCD (colony collapse disorder);
11. Aprofundarea si dezvoltarea unor noi utilizari a produselor apicole in domeniul medicinii veterinare - apiterapia veterinara;

Pentru atingerea obiectivelor se are in vedere:
- Continuarea proiectelor de cercetare in derulare;
- Atragerea de surse de finantare bugetara prin realizare de proiecte de cercetare in cadrul competitiilor organizate la nivel national sau international sau alte surse de finantare;
- Continuarea colaborarilor existente si dezvoltarea de noi colaborari la nivel national si international;
- Diseminarea de rezultate prin participarea la diverse manifestari stiintifice.