Legislatie1. Hotararea Guvernului nr. 245 / 2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 213 din data de 28 martie 2011;
2. Legea apiculturii nr. 89 / 1998 – Republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 549 din data de 5 august 2010;
3. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 309 / 2003 pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, pasari, albine si viermi de matase din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 516 din data de 17 iulie 2003;
4. Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 413/2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 472 din data de 26 iunie 2008;
5. Regulamentul (CE) nr. 939/2007 al Comisiei din 7 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului privind actiunile de imbunatatire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole;
6. Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerintelor de sanatate animala care reglementeaza schimburile si importurile in Comunitate de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun, in ceea ce priveste cerintele de sanatate animala, reglementarilor comunitare speciale prevazute in anexa A punctul I la Directiva 90/425/EEC;
7. Ordin ANSVSA nr 16/30.03.2010, privind inregistrarea si autorizarea sanitar-veterinara a exploatatiilor apicole, completat si modificat in prezent cu Ordinul ANSVSA nr. 112/2010.