Politica in domeniul calitatii si mediuluiI.C.D.A. a implementat si mentine:
- Sistemul de Management al Calitatii care indeplineste cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si
- Sistemul de Management de Mediu care indeplineste cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005