Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

Stimați apicultori,

În ultimii ani, am derulat o serie de cercetări privind combaterea varroozei în puietul căpăcit și am considerat util ca o parte din aceste cercetări să vi le facem cunoscute prin intermediul unui film tehnico-științific cu titlul – Cercetări privind combaterea acarianului Varroa destructor în puietul căpăcit la albina meliferă (Apis mellifera), subtitrat în engleză, cu o durata de 22 de minute. Filmul cuprinde o sinteză a cercetărilor noastre din ultimii ani cu privire la dezvoltarea unor procedee noi, de aplicare a unor formule noi de tratament, pentru combaterea varroozei, prin întreruperea ciclului reproductiv al acarianului, care se desfășoară în puiet, mai exact în puietul căpăcit. În film este prezentat modul de lucru pentru 3 procedee diferite de aplicare a tratamentelor, precum și o serie de explicații științifice, ilustrate cu imagini din stupine și laborator, realizate în sistem fullHD și la stereomicroscop. Autorii

Link catre film: https://youtu.be/eptG6T4QnbA

Dear Beekeepers,
In the last years, we have carried out a series of researches on combating varroosis in the capped brood and we have found it useful to share some of these researches through a technical-scientific film (22 min.), entitled – Research study on combating the Varroa destructor mite in capped brood of honeybees (Apis mellifera), in Romanian language, being also subtitled in English.
The film includes a synthesis of our researches, regarding the development of new procedures for the application of new treatment formulae, to control varroosis, by interrupting the reproductive cycle of the mite in the capped brood. The film shows the working way for 3 different treatment application procedures, as well as a series of scientific explanations, illustrated by images recorded in the apiaries and laboratory, made in fullHD system and on stereo-microscope.
The authors.

The link to film is: https://youtu.be/eptG6T4QnbA