Institutul de cercetare-dezvoltare pentru apicultura

Mătci selecționate împerecheate

I.C.D.A. produce și furnizează începând cu luna MAI:
MĂTCI SELECȚIONATE ÎMPERECHEATE (Apis mellifera carpatica) provenite din pepinierele de creștere proprii, autorizate de Agenția Națională Zootehnie (A.N.Z.).
Pepinierele de creștere sunt situate în următoarele zone:
Câmpie (Băneasa-București, Moara Vlasiei-Ilfov)
cu vânzare la sediul I.C.-D. Apicultura
tel. 021/232.50.32,  fax 021/232.33.46
Deal:Statia zonală- Cislău-Buzău
cu vânzare la  sediul Stației Zonale  Cislău, jud. Buzău 
tel.: 0238/55.31.87, mobil: 0742.82.62.12: mobil   0764.14.21.18
Podișul Dobrogei (Stația Zonala Bididia – Tulcea)
cu vânzare la sediul Stației Zonale Bididia-Tulcea
tel.  0764.14.21.13 sau 0756.16.99.54
 Vânzarea mătcilor se face și prin filialele A.C.A. din România, la solicitarea acestora!
Pret 75 lei INCLUSIV TVA.